Vegetationsgruppen

Udførelse ved søen:

Beskriver udbredelsen af planter i søen. Dækningsgrad, dybdeudbredelse og evt. plantetyper. Beskriv, fotografer og tegn omgivelserne til søen.

Udersøgelser

Lab/sø: Filtrerer vand i filtre på stedet eller i lab.

Lab: Laver spektroskopi.

Lab: mål primærproduktionen med glasrækken som findes i bio. Ca. 5 dage.

Lav BI5 i overfladevand – BI-5 glas sættes køligt udenfor biologi. – O2 måles efter 5 dage.

Lav optælling af tagrør som mål for forureningen.

Materialer

  • Spektrofotometer, Kuvetter (lab). Skal kun bruges på KG
  • Logger Pro installeret – PC eller Mac
  • plastglas med blåt låg til BI5
  • iltmåler elektronisk – installer Graphical på mobilen.
  • planterive med snor. opslagsbog til at bestemme planter.
  • våddragt, snorkel, maske
  • målestav til at måle dybdeudbredelse af planter.
  • rack med 5 glas til måling af primærproduktion (se billede herunder)

Udførelse

Beregning af primærproduktion

Vejledning til måling af primærproduktion

Man tager fem flasker og fylder dem op med vand fra vandoverfladen (der må ikke være luft i flaskerne). Derefter placeres de i en slags kasse, hvor vandet udsættes for lys fra en plantelampe.

Læs mere om primærprodukton i vand her.

Beregning af BI5

Udførelse

Sådan laver I BI5:

1. En mørk prøveflaske fyldes forsigtigt helt op til låget med vand, så der ingen luftbobler findes i flasken.

2. Pak stanniol omkring flasken, så intet lys slipper ind. Sæt mærkat på flasken med hold og navn.

3. Vandprøven anbringes i mørke udenfor i fem døgn.

4. Efter fem døgn måles iltindholdet og sammenlignes med værdien vi målte på ekskursionen. De to tal trækkes fra hinanden, og I har jeres BI5 værdi.

Læs mere om BI5 her

Måling af dybdegrænse for bundplanter

I skal måle hvor dybt planterne vokser i søen. En fra gruppen skal i våddragt, og med maske og snorkel skal personen måle med en træstok med tal på (findes i bio). Det er svært at gøre præcist, så en ca. dybdeudbredelse er fint.

Læs om dybdegrænser nederst på denne side.

Spektroskopi

Sammenlign klorofyl i vandplanter og landplanter. Knus planterne og opløs klorofylet i sprit. Lav derefter et absorbtionsspektrum som det herunder. LoggerPro skal bruges så sørg for at have det installeret på computeren.

Absorbtionsspektrum for klorofyl.

Forskellige bølgelængder trænger forskelligt ned i vandet:

farver og dybde – video

Overvej hvorfor bundplanter ikke absorberer så meget rødt lys i spektroskopi. Læs mere om spektroskopi og planter her

 

I skal sammenligne:

1. Blade fra et træ

med

2. bundplanter, fx vandpest. Tag de planter som vokser dybest.

 

Optælling af tagrør

Tagrør bruger næringsstoffer og der er en sammenhæng mellem hvor tæt de vokser, og hvor eutrof søen er.

Opmål en 1 x 1 meter og tæl antal tagrør.

Oligotrof sø: 10-20 strå/m2

Eutrof sø: 50-70 strå/m2

Registrer vandplanter

Indsammel og fotografer vandplanterne. Billeder indsættes som resultater sammen med navn.

Se om i kan finde informationer om de er forureningsplanter.

Skip to content