Dyregruppen

Sø-ekskursion

Fremlægger resultaterne for klassen og bidrager med vejledning i hvordan ferskvandsindekset laves.

Bestemmelse af vandkvaliteten ved at bruge vandløbsdyr er den mest præcise

Sammel bakker og ketchere og stil dem i baljen – skriv “Vandløbsdyr” på malertape og klister det på kanten.

Eksperiment hjemme i laboratoriet

I skal indsamle dammuslinger fra søen og vise hvor effektive de er til at filtrere vandet.

På KG opstiller i to akvarier og designer et forsøg.

Husk dammuslinger dør hvis det bliver for varmt, så lav det udendørs og ikke i direkte sollys.

Ilt vil være en god ide.

KG har et apparat der kan måle turbiditet (grumsethed).

Ide til forsøg: I stedet for alm. mudder kan i klippe fine stykker af garn og tilsætte det i vandet. efter et par dage kan i åbne muslingerne og se om de har optaget det. Det er det samme som vil ske med plastikforurening i havet.

Materialer

Indsamling af dyr:

 • ketcher

 • vaders

 • fotobakker til at se dyrene i

 • Plastikglas med sort låg (mellemrum)

 • lup (i laboratoriet)

 • Pipetter til at tage dyrene op med.

 • opslagsværker til at bestemme dyrene

 • Bestemmelsesskema (link)

Akvarieforsøg:

 • 2 akvarier (lab)

 • luftpumper og slanger (mellemrummet)

 • Turbiditetsmåler (lab)

Øvelse ved søen

Ved søen:

I skal fange mindst 15 vandløbsdyr. Dyrene fanges med ketcher igennem grøden og nær bunden. Slammet skylles ud af prøven og resten slås ned i en fotobakke med lidt vand i. Dyrene samles sammen i små plastikbøtter.

Bemærk at ikke alle aflange grene er ”skidt” der kan være vårfluelarver indeni. Mærk bøtterne med gr. nr. vandløbs nr. og klasse.

En bøtte fra hvert vandløb. Dyrene bestemmes hjemme på KG eller ved søen hvis vejret er godt.

Sådan finder i ferskvandsindekset

Udregning af tallet for ferskvandsindekset. Video af hvordan du finder ferskvandsindeks

(screencasten er til et gammelt skema, men princippet er det samme)

Del 1: Kryds de dyregrupper af, som i finder på skemaet på næste side. Antallet af krydser tælles os skrives i bunden under ”gruppetal”.

Del 2: På fig. til højre, er der nogle lodrette kolonner som hedder ”Gruppetal 0-1”, ”2-5” osv. Find den rette kolonne. Nu mangler vi kun at finde ud af, hvor langt i skal gå ned i den række.

Begynd med række 1. Har I fundet slørvinger? Hvis ikke, så gå videre til række to – har i fundet døgnfluer? Lad os sige at i har fundet to forskellige døgnfluer, og gruppetallet er 9, så vil ferskvandsindekset være ”7”. Se i bunden af skemaet hvad det betyder ”Ret god”/”Ret svagt forurenet”.

For hvert vandløb skal i krydse af i begge skemaer, dvs. 4 ark i alt. Gør det fx i paint, og indsæt det i rapporten.

 

Jo længere i går ned i rækkerne i skemaet, jo mere forureningstålene dyr finder I. I bunden finder I rottehaler som er larver fra stankelben, og de lever kun i meget forurenet vand uden ilt.