Aquaponics

Et af mange setup. Aquaponics består af en hydroponisk del med planter (og ingen jord) og en akvakultur med fisk

Aquaponics er et meget komplekst biologisk og biokemisk system, hvor fisk, planter og bakterier lever i en økosystem.

Forskellige organismer har abiotiske forhold, som er optimale og hvor de klarer sig bedst. Det er desværre ikke det samme for alle som det ses i skemaet herunder. Især pH og temperatur er vigtig.

Nitrogen

Læs mere om næringsstoffer i aquaponics

Nitrogenforbindelser er de absolut vigtigste næringsstoffer i aquaponics.

Før anlægget kan køre skal der tilsættes nitrificerende bakterier – de findes naturligt i en sø, så en spand søvand sætter systemet i gang.

I figuren ses koncentrationerne af ammonium, nitrit og nitrat i et nystartet aquaponics. Hastigheden afhænger at hvor stor overflade der er hvor bakterierne kan leve. Stor overflade giver hurtig omsætning. 

Temperatur øger også hastigheden pga. hurtigere enzymaktivitet. 

Inden du går videre skal du sikre dig at du har styr på nitrogenkredsløbet, for det er nøglen til at forstå aquaponics. Se nitrogenkredsløbet på landjorden, eller i en .

Ammonum og ammoniak danner en ligevægt, og både temperatur og pH påvirker forskydningen. Højere pH forskyder den til venstre og gør vandet giftigt. En øget temperatur gør det samme. Ammoniak NH3 er giftigt for fisk, så det er vigtigt at ammoniak omdannes til ammonium NH4+.

Ligevægtens temperaturafhængighed. Varmt vand øger risikoen for at ammoniak optræder i aquaponics.

Øges pH til over 8-9 øges koncentrationen af det giftige ammoniak.

Bakteriernes livskrav​

Hvilke forhold de nitrificerende bakterier kan tolerere. Det er vigtigt at de overholdes, for ellers ophobes det giftige ammoniak som slår fiskene ihjel. læg mærke til at nitrat er langt mindre giftigt end nitrit og ammoniak.

Optimale forhold for fisk, planter og bakterier

Som du kan se kan vi ikke skabe optimale forhold for alle organismer i aquaponics. Læg især mærke til at nitrat er meget lidt giftigt.

Et kompromis mellem værdierne, som fungerer i alle anlæg:

Kilde: Food and Agriculture Organizations of the United Nations  https://www.fao.org/3/i4021e/i4021e.pdf

Temperatur

Oxygenindholdet skal altid holdes højt i aquaponics. Primært for at de rigtige bakterier, samt fisk og planter kan overleve. Hvis forholdene bliver anaerobe (iltfri) sker der også denitrifikation, og så tabes der nitrat fra anlægget.

pHs betydning for planternes optagelse af næringsstoffer

Afviger pH meget, så får det konsekvenser for planternes mulighed for at optage næringsstoffer. Det gælder både makronæringsstoffer som skal bruges i stor mængde (fx fosfat og nitrat), og mikronæringsstoffer som er lige så vigtige, men kun er nødvendige i meget små mængder.

Skip to content