De 4 strukturtyper af protein

Proteiner er sammensat af aminosyrer, som er bundet sammen af peptidbindinger, som danner en polypeptidkæde. Kæden eller kæderne er foldet i en 3-D struktur som danner det færdige protein. Strukturen er meget kompleks med forskellige folder, løkker, og kurver. Foldningen kan ske spontant men normalt er der mange enzymer involveret i at give den rigtige form.

Et enkelt proteinmolekyle kan indeholde et eller flere af strukturtyperne:

Primære,

Sekundære,

Tertiære

Kvaternære.

1. Primærstruktur

Den primære struktur  beskriver selve rækkefølgen af aminosyrer. Fra N-terminalen mod C-terminalen. Proteiner er opbygget af et sæt af 20 aminosyrer. Generelt, aminosyrer har følgende strukturelle egenskaber:

Rækkefølgen bestemmes af et specifikt gen. Blandt andet aminosyren cystein kan danne et svovlbro, der forbinder primærstrukturen – det er også en del af primærstrukturen.

2. Sekundær struktur

Sekundær struktur lokale strukturer i proteinet. Α-helix struktur som ligner en fjeder og den anden en (β) foldeblad(β) foldeblad er lag af parallelle eller anti-parallelle lag der får dem til at ligne et foldet papirark.

Denne struktur synes at blive foldet eller plisseret og holdes sammen af hydrogenbinding mellem polypeptid- enheder af den foldede kæde, der ligger ved siden af hinanden.

3. tertiære struktur

Tertiære struktur er den rummelige opbygning af proteinet. Den holdes sammen af 4-5 bindingstyper:

  • Ionbindinger mellem ladede sidegrupper. + og – danner ionbindinger.
  • Polære sidekæder kan danne hydrogenbindinger
  • Ladede sidegrupper tiltrækkes af polære sidegrupper.
  • Hydrofobe sidekæder tiltrækkes til hinanden
  • Disulfidbindinger (de stærkeste)
  • van der Waals-kræfter (Londonbindinger) kan også skabe tiltrækninger og stabilisere proteinet. (svagest binding).

4. kvaternærstruktur

Kvaternær-struktur  proteiner der består af flere dele – fx hæmoglobin, keratin i hår består af flere polypeptider sat sammen. Det er de samme bindinger der holder proteinet sammen som i den teriære struktur.

Skip to content