Osmose i kartofler - øvelse

Celler skal konstant holde den rigtige væskebalance og bruger osmose til at flytte vand over membranen.

Denne øvelse handler om osmose, du kan læse mere på websiden her.

Friskplukkede blomster er stive pga. af deres saftspænding, dvs. at de enkelte celler i planten er udspændt med væske. Glemmer man at sætte blomsterne i vand, mister de deres saftspænding og bliver slatne, fordi væsken fordamper fra planterne. At planterne normalt kan holde en vis saftspænding, skyldes at vandet tilbageholdes i plantecellerne pga. cellernes såkaldte osmotiske tryk. Dette gælder for alle celler, også kartoffelceller.

Kartoffelceller indeholder meget stivelse. Ligesom andre celler indeholder de også mange andre store molekyler og salte samt en del vand. Men hvis koncentrationen af salt eller store molekyler uden for cellerne er højere end indeni, vil der ske en nettotransport af vand ud af cellerne. Man kan nærmest kalde det et osmotisk sug, idet den høje koncentration af salt eller store molekyler trækker vand ud af cellerne. Hvis omvendt koncentrationen af salt eller store molekyler er lav uden for cellerne i forhold til indeni, vil vand trækkes ind i cellerne. I øvelsen undersøges kartoflers reaktion på at blive placeret i forskellige koncentrationer af saltvand. Formålet er altså at forstå grundlaget for den osmotiske proces.

Fremgangsmåde

 1. Lav med pommes frites-jern, propbor e.l. og lineal fem helt ens stykker af kartoffel.
 2. Tør kartoffelstykkerne af med køkkenrulle og vej dem herefter med 0,1 g nøjagtighed. Notér vægten i skemaet herunder.
 3. Mærk petriskålene og læg kartoffelstykkerne heri. Kom demineraliseret vand i skålen 0 %, så kartoffelstykket er dækket. Kom de tilsvarende saltopløsninger i de øvrige petriskåle.
 4. Placer petriskålene i køleskab til næste gang.
 5. Næste time: Tag stykkerne op og vej dem igen. Indfør tallene i skemaet

Udregn den procentvisevise vægtændring som: 

 

Ændring % = (vægt efter – vægt før) ∙ 100)/(vægt før) % (Vis udregningerne)

Kartoffelstænglen lægges i saltvand i en petriskål som her, eller stort reagensglas, så kartoffelstykkerne bliver overdækket af vandet.

Databehandling

 1. Lav en graf der viser vægtændring som funktion af saltkoncentrationen
 2. Gør rede for resultaterne. Hvilke ændringer er der sket i de 5 kartoffelstykker?
 3. Indsæt værdierne for relativ afvigelse i et koordinatsystem. Afvigelse som funktion af saltkoncentration. Hvad er saltkoncentrationen i kartoflen?
 4. Hvad er årsagen til at nogle kartoffelstykker har optaget henholdsvis afgivet vand?
 5. Kan salt trænge gennem kartoflens cellemembran? Begrund svaret.
 6. ’Isotonisk saltvand’ indeholder salt der svarer til menneskecellers indhold af opløste stoffer (ca. 0,9 % NaCl). Hvorfor er det bedst at fx øjenskylning og sårrensning sker med isotonisk saltvand? Hvorfor tager vejtræer skade af for meget saltning om vinteren? – og hvorfor kan ukrudt bekæmpes med salt?
 7. Hvorfor er salt- eller sukker-syltning effektive konserveringsmetoder? 
Skip to content