Begrænsende faktorer

Planter består af andre grundstoffer end C, H og O. Det har meget tidligt stået klart for de mennesker, som dyrker jorden, at vand, lys og luft alene ikke var nok til at få et godt udbytte. Tilførsel af husdyrgødning gav langt bedre vækst. Husdyrgødning indeholder store mængder af grundstofferne N (Nitrogen), P (Fosfor) og K (Kalium).

Det er derfor nødvendigt for planter at få tilført N og P samt en række mikronæringsstoffer for at kunne vokse og formere sig. Gødning optages primært ionerne ammonium (NH4+) og nitrat (NO3) , fosfat (PO43-) igennem jorden. Mangler blot ét af stofferne taler man om ”Den begrænsende faktor” for plantevæksten.

Vandstanden viser væksten af planten

Tv. planten mangler fosfat (PO43-) og det begrænser væksten (vandet løber ud).

Th. Nu har planten fået fosfat  og væksten er større, men nu er det nitrat (NO3)  der mangler og er den begrænsende faktor for væksten.

Skip to content