Sådan laver du talepapir til SRP i naturvidenskab

Hvad kan jeg blive spurgt om?

Du bliver spurgt til både dit oplæg og din opgave.

Hvad kan dine metoder fortælle dig, og hvor har de en begrænsning. (hvis ikke du nåede det under præsentationen)

Hvordan har du opnået større viden ved at kombinere fagene? (1+1=3)

Hvis du skulle undersøge det selv, hvordan ville du have gjort det? – hvilke metoder ville du have valgt?

Hvordan har du udvalgt dine kilder? Forklar hvorfor de er troværdige?

Eksperimenter er naturvidenskabens kerne, så forvent at der bliver spurgt ind til det. Eksperimentet ér metoder.

Gennemgang af SRP-fisken

Hvad hvis jeg opdager en fejl?

Hvis du har opdaget en fejl, så vurder:

  • er den central, så nævn det når du kommer til det.
  • er det en mindre ting, så lad det ligge til du evt. bliver spurgt (og så har du en god forklaring klar).

Tavle, eller sidde ved bordet?

  • Biologi fungerer næsten altid bedst, når man sidder.
  • Matematik og kemi har udregninger som ofte kræver en tavle. Du må gerne gå frem og tilbage.
  • PowerPoint fungerer sjældent godt. Der kan komme tekniske problemer, og du kan ikke tegne på skærmen.

Gode råd om figurer

  • Print figurer (især i biologi)
  • Lav dem store, så lærer og censor kan se dem
  • Udpeg konkrete tal og detaljer i figurer, grafer og tabeller.
  • Tegn gerne på figurerne.
  • Brug en plastiklomme, hvor du samler figurer, som du MÅSKE kan blive spurgt om.
Skip to content