Produkt

 • Opgave på 5 sider + 
 • Mundtlig præsentation på max. 10 minutter + efterfølgende samtale/eksamination med lærer.

Opgaven

Opgaven skal ligne SRP så meget som muligt – husk Skabelon til større opgaver på KG: 

 • Forside: Overskrift, navn, klasse og hvilke fag (inkl. niveau), vejledernavn og dato for aflevering. Forsiden skal afspejle emnet, gerne med relevant illustration. 
 • Kort indledning (maks. 1/4 side) 
 • Kort metodeafsnit – herunder Den videnskabsteoretiske basismodel (1/3 side)
 • Redegørelse (i begge fag)
 • Faglig analyse/diskussion:  (begge fag)
 •  Analyser dit spørgsmål ved brug af metoder. Lav  helt konkret nedslag i materialet/research/undersøgelse. (3 – 3,5 sider). 
 • Vurdering
 • Konklusion (ca. 1/4 side) 
 • Litteraturliste (tæller ikke med i de 5 sider) 

Afleveres som gruppe på Lectio under Opgaver 

concept, man, papers-1868728.jpg

Fremlæggelsen

 • Præsentation af emne og videnskabsteoretiske overvejelser på basis af KONKRET brug af fagenes metoder 
 • Konklusion med fokus på hvilke fordele og ulemper kan man forvente af jeres metodiske fremgangsmåde 
 • Bemærk at fremlæggelsen skal indeholde et visuelt element, f.eks. PowerPoint, printede figurer eller prezi 
Skip to content