Motion

Kondition er evnen til at transportere oxygen fra luften ud til mitokondrierne i den enkelte celle. Har du god kondi, kan du transportere meget oxygen. Det kræver et samspil mellem en lang række organsystemer, primært lunger, kredsløb og muskler. figuren giver en oversigt over, hvor begrænsningerne findes.

Hvad ændrer sig når du kommer i form og får en god kondi

Vil du træne for at øge din kondi, skal der arbejdes, så både lunger, kredsløb og muskler styrkes (aerobt arbejde). Regelmæssig motion eller fysisk arbejde, mindst en time hver dag, har mange fordele.

  • Hjertets vokser og pumper mere blod ud i hvert slag. = slagvolumen stiger. 
  • Lav hvilepuls. Høj slagvolumen betyder, at hjertet kan pumpe samme mængde blod ud i kroppen med færre slag.
  • Effektive lungemuskler giver hurtigere og dybere åndedrag. = vitalkapaciteten udnyttes bedre.
  • Muskelstyrken i lungemusklerne øges, så lungefrekvensen kan øges.
  • Blodforsyningen til musklerne bliver bedre, da der dannes flere kapillærer ude i musklerne, og ilttilførslen bliver dermed større. Flere kapillærer giver en større overflade så mere ilt kan diffundere til musklerne hurtigere. Musklerne behøver derfor ikke i så høj grad at arbejde anaerobt, og mælkesyredannelsen nedsættes – det giver langt mere ATP.
  • Knoglerne styrkes.
  • Sidst men ikke mindst har motion en positiv effekt på ens velbefindende. I visse tilfælde udskiller hjernen under motion kemiske stoffer, som giver velvære – det er derfor man har det godt efter en løbetur.

Sammenligning af trænet med utrænet

Skip to content