Glukose bliver til plante

Ser vi på et træ, så ligner det ikke noget som er bygget af sukker. Det er delvist rigtigt for faktisk er hovedparten af et træ kulhydrat som består af glukoseenheder, men også protein og fedtstoffer. Men råmaterialet er glukose som planten får fra fotosyntesen.

Foruden glukose har en plante brug for gødning for at opbygget især proteinerne.

CO2

Øger væksten for det bliver til glukose i fotosyntesen. På en mark må landmanden nøjes med 0,035 % CO2, men i et gartneri kan man i et drivhus øge mængden af CO2 og dermed udbyttet.

Vand

Tilførslen af vand kan optimeres. Vandet optages igennem de meget tynde rodhår, ved osmose, hvor koncentrationen af vand er højere udenfor rødderne, fordi saltholdigheden er højere inde i rødderne. Er det en høj plante, så er osmose ikke nok til at presse vandet helt op i toppen af planten. Skal vandet mere end en meter op, suges det op igennem planten når vandet fordamper fra bladene. Under bladene sidder spalteåbninger (stomata), hvor vandet fordamper igennem. Det kan trække vandet 115 meter op i verdens højeste træ.

Gødning

Planter har ud over carbon fra CO2 også brug  gødningsstoffer. De mest almindelige er nitrat og fosfat. Gødningsstofferne opløses i vand og optages igennem rødderne.

Planter består ikke alene af sukker (glukose) – så ville de knække. Glukosen omdannes til 3 hovedgrupper af stoffer; kulhydrat, fedt og protein som opbygger planten. Dertil kommer ATP, og generne der er opbygget af RNA og DNA. Mange af de ting skal planten brug gødning til at opbygge.

Hvis blot et af stofferne mangler i opbygningen af planterne taler vi om ”begrænsende faktorer” dvs. stoffer der begrænser væksten af planterne. En plante der ikke får gødning visner.

Kulhydrat

Kulhydrat består af grundstofferne C, H og O, men det gør C6H12O6 jo også, så der mangler ingen ekstra grundstoffer fra gødning.

o Kulhydrater er glukosemolekyler sat sammen i forskellig længde og med forskellige bindinger. Se figur herunder.

Fedt

Fedt

består også af C H og O, så her har vi også hvad vi skal bruge.

Protein

Proteiner består ud over C, H og O også af N (nitrogen) og det laver planten ikke ved fotosyntesen. Derfor skal den på jagt efter N, og den optager det som NO3 (nitrat) og NH4+ (ammonium) – vi kalder det gødning. Uden det kan proteinerne ikke dannes og planten vil dø. Proteiner består af 20 forskellige aminosyrer og som noget særligt indeholder methionin og cystein desuden S (svovl), som de optager som SO42-. Svovl finde i små mængder i gødning.

DNA og RNA

DNA/RNA som er arvematerialet, er også livsvigtigt for planter. De kan heller ikke udelukkende bygges af C, H og O. de behøver P (fosfor) og det får de fra PO43- (fosfat).

ATP

ATP (Adenosin-Tri-Phosphat) er cellens universalenergi. Den dannes i respirationen i mitokondriet. ATP giver energi til transport og vækst i planten.

P – er fosfat og der er tre stk bundet til molekylet. Basen adenin (A) indeholder nitrogen.

Test din viden

Skip to content