Renovering af søer

Matrixgrupper

Mål:

10 minutters præsentation – Powerpoint eller lignende. Præsentationen skal afleveres.

Indhold:

Læsning af information om alle 4 områder er lektier for ALLE og ikke kun ekspertgruppen.

Grupper

Opgravning af sediment

Gør konkret rede for hvor og hvordan metoden er udført, og hvilke problemer man forsøger at løse. Forklar hvordan metoden virker biologisk og/eller kemisk i søen.

Vurder hvor godt resultatet er – Brug grafer og illustrationer til at vise resultaterne.

Tabeller og grafer skal indgå i præsentationen og forklares.

Iltning af bundvand

Gør rede for hvor og hvordan metoden er udført

Forklar hvordan metoden virker biologisk og/eller kemisk på søen

Vurder hvor godt resultatet er – Brug grafer og illustrationer til at vise resultaterne.

Biomanipulation

Opfiskning af skaller og brasen (biomanipulation) + Udsætning af gedder i søer

Gør rede for hvor og hvordan metoden er udført

Forklar hvordan metoden virker biologisk og/eller kemisk på søen

Vurder hvor godt resultatet er – Brug grafer og illustrationer til at vise resultaterne.

Alternativ

Stop for tilførsel af N og P fra landbrug, dambrug, renseanlæg og industri. 

Udsætning af planter og gydereder.

Tilsætning af jern, aluminium eller nitrat.

Hvordan fungerer metoderne? Brug grafer og illustrationer til at vise resultaterne.

Vurder om det har haft en effekt.

 

ELLER

 

Forklar princippet for den “Søens digitale tvilling

Litteratur:

Desuden kan I finde information i Sørestaurering i Danmark http://www2.dmu.dk/Pub/FR636_Del2.pdf

Danske søer og deres restaurering http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_temarapporter/rapporter/87-7772-440-2.pdf

Vejledning for gennemførelse af søresturering

https://dce2.au.dk/pub/SR382.pdf 

Skip to content