Konditest på kondicykel

Formål

Teori

Bestem konditallet ved en to-punkttest og sammenlign det med forsøgspersonens fysiske form og køn.

Materialer

Idrætstøj, pulsbælte og kondi/spinningcykel (i fitness)

Konditallet er evnen til at optage og transportere oxygen ud til cellerne. Enheden er ml O2/kg/min

Der er to metoder til at bestemme konditallet.

Den præcise direkte metode, hvor man måler oxygen i indåndingsluften og udåndingsluften og udregner hvor meget oxygen der er brugt. Det foregår med en douglassæk. Metoden er lidt omstændig, fordi man skal løbe med et mundstykke i munden, og derfor er det svært at yde 100% imens.

Den indirekte metode, som vi vælger her, måler pulsen. Ved at måle pulsen ved to arbejdsintensiteter, kan vi forudsige den maksimale iltoptagelse med visse usikkerheder: 

1. Vi kender ikke den nøjagtige maksimale puls.

2. Vi antager at en bestemt belastning på kondicyklen modsvarer et bestemt iltforbrug.

Vejledning

Første runde – cykle ved lav belastning

Monter pulsbåndet og tjek om det virker. Vi har to forskellige pulsbælter, og det er fint at bruge pulsmåleren på de tre spinningscykler hvis de virker.

1. Sæt belastning på 50-70 W og 70 omdrejninger pr minut (rpm = rounds per minute) = Kadencen. Pulsen skal ligge mellem 110-130 i 3 minutter – noter tallet når pulsen er stabil. 

Brug lidt tid på at komme ind i en rytme inden i måler. Lad være med at drille forsøgspersonen, for det ødelægger resultaterne. Gør du det, så er har du automatisk overtaget pladsen på cyklen!

Forsøgspersonen skal kun cykle. Nedskrivning af resultater og teknikken skal de andre i gruppen sørge for.

Anden runde: Middel belastning

2. Forsøgspersonen fortætter med at cykle, men modstanden øges til 100-150 W og pulsen skal ramme cirka 150-170. Er der forskel, så gå efter pulsen, og noter effekten. Efter 3 minutters stabil puls registreres pulsen.

Resultater

Databehandling

Hent skemaet i Word.

Fællesskema. (så kan vi sammenligne hinandens resultater)

  1. Vis grafisk sammenhængen mellem kondital og fysisk tilstand for alle forsøgspersoner.
  2. I skemaet indsættes punkterne for watt og puls for første og anden runde.
  3. Udregn dernæst den maksimale puls og tegn en ret linje mellem punkterne frem til maks. puls. Den maksimale puls udregner du ved: Max puls = 208 – 0,7 x alder
  4. Tegn en ret linje mellem du to punkter, som forlænges til at skære maxpulsen. Aflæs iltforbrug på x-aksen.
  5. Omregn maks. O2 til kondital (mL O2/min/kg kropsvægt)
  6. Vurder om konditallet er højt eller lavt (se skema)

Kondital for mænd 10-59 år

alder

lav

Under middel

Middel

Over middel

Høj

10-14

< 41

47-51

52-57

58-64

65 <

15-19

< 35

40-44

45-49

50-53

54 <

20-29

< 33

34-38

39-43

44-49

50 <

30-39

< 30

33-36

37-40

41-46

47 <

40-49

< 28

30-33

34-37

38-43

44 <

50-59

< 27

29-31

31-34

35-39

40 <

Kondital for kvinder 10-59 år

alder

lav

Under middel

Middel

Over middel

Høj

10-14

< 41

42-47

48-52

53-58

59 <

15-19

< 35

36-40

41-45

46-51

51 <

20-29

< 33

34-37

38-41

42-47

48 <

30-39

< 30

31-36

37-41

42-46

47 <

40-49

< 28

29-33

34-38

39-43

44 <

50-59

< 27

28-30

31-34

35-38

39 <

Iltforbrug og energiomsætning ved forskellige fysiske aktiviteter

Aktivitet

O2 forbrug (L/min)

Energiomsætning Watt

Liggende hvile

0,25

80

Gang (indendørs)

0,50

165

Løb, 10 km/t

2,4

800

Løb, 18 km/t

4,2

1400

Cykling, 18 km/t

2,1

700

Cykling, 25 km/t

3,1

1050

Skip to content