Reaktionstyper

Oxyreduktase
– oxiderer og reducerer molekyler

Eksempel
citronsyrecyklus/krepscyklus

Transferase
– Funktionelle grupper overføres

Eksempel
Glykolysen

Hydrolase – Hydrolyserer bindinger (spaltning ved brug af vand)

Eksempel
Nedbrydning af peptider under fordøjelsen i tyndtarmen

Lyase
– Fraspalter molekyler. Gælder andre reaktioner end hydrolyse og oxidation.

Eksempel
Decarboxylering, som sker spontant (uden enzymer) i leveren.

Ligaser
– Sammensætter molekyler under brug af energi (fx ATP). Danner nye forbindelser som C-O, C-N eller C-S.

Eksempel
Glykolyse og citronsyrecyklus

Skip to content