Enzymklasser

Oxyreduktase
– oxiderer og reducerer molekyler

Eksempel
citronsyrecyklus/krepscyklus

Transferase
– Funktionelle grupper overføres

Eksempel
Glykolysen

Hydrolase – Hydrolyserer bindinger (spaltning ved brug af vand)

Eksempel
Nedbrydning af peptider under fordøjelsen i tyndtarmen

Lyase
– Fraspalter molekyler. Gælder andre reaktioner end hydrolyse og oxidation.

Eksempel
Decarboxylering, som sker spontant (uden enzymer) i leveren.

Ligase
– Sammensætter molekyler under brug af energi (fx ATP). Danner nye forbindelser som C-O, C-N eller C-S.

Eksempel
Glykolyse og citronsyrecyklus

Isomerase
-Ændrer molekyler ved at flytte eksisterende grupper til andre placeringer.

isomerase reaktion biokemisk

Eksempel
Første trin i citronsyrecyklus

Isomerase

isomerase eksempel i glykolysen

Eksempel
Glykolysen

Translokase
Transporterer ioner eller molekyler gennem membraner.

Eksempel
Natrium-kaliumpumpen

Skip to content