Sådan laver du en litteraturliste i Word

- og får styr på dine kilder og litteraturhenvisninger til din SRP

Der findes flere litteraturlistegeneratorer på nettet – de fungerer fint, men den i Word er smartere fordi den også holder styr på dine henvisninger

1.    Sådan opretter du dine kilder

2.    Lav korrekte kildehenvisninger i din SRP

3.    Sæt sidetal på din henvisning

4.    Lav automatisk en litteraturliste

1. Sådan opretter du dine kilder

Øverst i menuen i Word vælger du ”Referencer”

Vi opretter den første kilde, og det skal være fra:

 Fysiologibogen anden udgave af Bodil Blem Bidstrup, Søren Mortensen, Svend Erik Nielsen og Inge Marie Rasmussen. Den er udgivet er forlaget Nucleus i 2016.

Klik ”administrer kilder”

Klik ”ny”

Udfyld felterne. Klik ”ok” og kilden er gemt. Hvis du vil indsætte yderligere informationer som fx udgave, så klik ”Vis alle bibliografifelter”. Det er relevant for Fysiologibogen, fordi der findes to udgaver.

2. Lav korrekte kildehenvisninger i din SRP

Nu vil vi henvise til kilden i teksten.

Klik ”indsæt fodnote”

Nu er du klar til at skrive i sidefoden

Klik ”indsæt citat” og klik på kilden – nu er din kilde indsat

3. Sæt sidetal på din henvisning

Klik på kilden og vælg ”rediger citat”

Indtast sidetal og klik ”ok”.

4. Lav automatisk en litteraturliste

Litteraturlisten kan du indsætte når som helst, men den skal ligesom indholdsfortegnelsen opdateres inden du afleverer, så alle rettelser er med.

Sæt din cursor hvor du vil have din litteraturliste.

Klik ”Bibliografi” i menuen ”referencer”

Husk at opdatere litteraturlisten inden du afleverer. (det samme gælder indholdsfortegnelsen)

Skip to content