Nervesystemet

Hjernen og det autonome nervesystem

Hjernen er processoren i kroppen der minder om CPU’en i en computer. Den modtager, afgiver og analyserer konstant elektroniske data fra hele kroppen. Nervesystemet sender elektriske signaler, og er langt hurtigere end kroppens andet kommunikationssystem – hormonerne. 

Der er områder i hjernen som er specialiserede til forskellige funktioner, men funktioner som bevægelse og hukommelse er ikke isoleret til enkelte områder, da de fungerer i samarbejde med mange andre områder i hjernen. 

Hjernen er kompleks, og selvom man har udråbt Hjernens år, og Hjernens årti er der meget vi ikke forstår.

Men forskningen afliver gamle myter om hjernen – fx. at den logiske tænkning sker i venstre hjernehalvdel og farver og kreativitet er isoleret i den højre

Dannes der nye hjerneceller(neuroner) efter vi blev 13. år? Ja, rotter danner nye neuroner i voksenalderen, men resultaterne for mennesket peger i lidt forskellig retning. Et er helt sikkert, og det er at hjernen og forbindelserne mellem hjernecellerne forandres igennem hele livet.

Hypothalamus er centrum for styring af det autonome nervesystem. Udskiller også overordnede hormoner med besked til hypofysen. Fx. GnRH der styrer kønsudviklingen.

Porten til bevidstheden. Modtager fx smertesignaler som sendes videre til bl.a. det limbiske system. der registrerer smerte.

Lillehjernen styrer motorikken og er særlig følsom overfor alkohol da den indeholder mange GABA-receptorer.

Hippocampus og amygdela er en del af det limbiske system, og de rammes af alkohol. Det rammer følelsesmæssig vurdering og hukommelse.

Selv små mængder alkohol rammer hippocampus, som styrer hukommelse og indlæring. Transmitterstoffet glutamat påvirkes, og dermed hukommelsen. Tæt druk kan medføre blackouts, hvor man kan huske meget lidt bagefter.

Reguleringscenter for åndedræt og hjertekredsløbet. Registrer fx. COog justerer åndedræt og hjertefrekvens for at holde en konstant koncentration (homeostase).

Sidder du på din stol uden at vælte, så er det fordi hjernen modtager signaler fra det sensoriske system, som bearbejder dem, og sender signaler ud til musklerne i det motoriske system, som strammer de rigtige muskler, så du ikke falder af stolen. 

Det sensoriske system sender signaler til CNS. Smerte, berøring, kulde, varme, lyd, lys og smag.

Det motoriske system får signaler fra hjernen. fx skeletmuskler der skal trække sig sammen eller kirtler der skal aktiveres.

Systemet er uden for viljens kontrol og styrer glatmuskulatur i tarme, på huden, kirtler og hjerne. Det opdeles i det sympatiske og det parasympatiske (læs mere herunder)

Det autonome nervesystem

Det autonome nervesystem er autonomt = selvkørende. Dvs. det er uden for viljens kontrol. Du kan ikke forhindre at dine pupiller bliver mindre når man lyser dig i øjet, og du kan ikke stoppe din tarm fra at ælte maden i tyndtarmen. Alt det styres af den glattemuskelatur som kontrolleres af det autonome nervesystem. Det opdeles i to dele – den sympatiske og den parasympatiske. Det kan sammenlignes med speeder og bremse, men i modsætning til i en bil virker de samtidig.

Det sympatiske system

Det stimulerer aktiviteten under stress og høj aktivitet i fight or flight situationen. Pulsen stiger og glukosekoncentrationen i blodet øges.

Det parasympatiske system

Regulerer aktivitet under hvile. fx øges fordøjelsen som hæmmes under høj aktivitet. Pulsen falder

Trækker pupillerne sammen

Udvider pupillerne

Afslapper den glatte muskulatur i bronkierne

Trækker bronkiernes muskulatur sammen

Sænker hjertefrekvensen (pulsen)

Hæver hjertefrekvensen

Stimulerer nedbrydning af glykogen, og øger udskillelse af glukose til blodbanen.

Stimulerer produktion af galdestoffer

Øger udskillelsen af fordøjelsesenzymer, og øger insulinproduktion

Bremser udskillelse af fordøjelsesenzymer, og nedsætter insulinproduktion

Nedsætter hastighed af fordøjelsen

Stimulerer nedbrydning

Øger produktion af adrenalin

Stimulerer aktivitet

Nedsætter aktivitet

Øger urinproduktion

Muskulatur afslappes og volumen øges

Reducerer blodgennemstrømning

Reducerer blodgennemstrømning

Øget blodgennemstrømning som giver erektion og orgasme

Øget blodgennemstrømning og orgasme

Skip to content