oversigt over kulhydrat, fedt og protein

Kulhydrat

Findes i: sukker, brød, ris, pasta, kartofler osv. Ca. 50-60% af vores daglige energiindtag.

Indeholder: C, H og O

1g = 17 kJ

Oplagres i muskler og lever (ca. 1% af vores kropsvægt)

Inddeles i tre hovedgrupper:

Monosakkarider (en) = et sukkermolekyle

Fx Fruktose, glukose og galaktose.

Skal ikke fordøjelse à Optages hurtigt

Disakkarid (to)

To sukkermolekyler bundet sammen

Fx Laktose og saccharose (rør- og roesukker)

Forhøjes hurtigt à optages hurtigt

Polysakkarid (mange)

Tre el. flere sukkermolekyler sat sammen.

Fx Glykogen (dyrisk energilager), stivelse (energilager planter), Cellulose (plantefibre = kostfibre).

Skal fordøjes à mætter i længere tid.

Giver stabilt blodsukker.

OBS: Cellulose er ufordøjeligt pga. vi mangler det enzym, der kan bryde bindingerne mellem glukosemolekylerne.

Fedt (lipid)

Findes i: olie, smør, ost og kød

Max 30% af vores daglige energiindhold bør komme fra fedt.

Indeholder: C, H og O

1g = 38 kJ

Oplagres i fedtdepoter. 18% (drenge) til 32 % (piger) af kropsvægten.

Fedt i kosten er primært triglycerider dvs. glycerol med tre fedtsyre.

Kolesterol, fedt der indgår i cellemembran.

Tre hovedgrupper af fedtsyre:

Mættede = ingen frie dobbeltbindinger

Monoumættede = én fri dobbeltbinding

Polyumættede = flere dobbeltbindinger

Mættede fedtsyre findes primært i animalske produkter. Typiske faste ved stuetemperatur.

Umættede findes typisk i vegetabilske produkter og i fisk. Typisk flydende ved stuetemperatur og ofte også i køleskabet.

Nogle fedtsyre er essentielle dvs. skal tilføres kroppen gennem kosten.

Protein

Findes bl.a. i: kød, mælk, æg, bønner/linser, ost, tofu osv.

Mindst 10% af vores daglige energi energiindtag bør komme fra protein.

Indeholder: C, H, O, N og S

1 g = 17 kJ

Proteiner er opbygget af aminosyrer.

20 forskellige aminosyrer indgår i opbygningen af de fra naturen kendte proteiner.

8 af aminosyrerne er essentielle for mennesker, dvs. de skal tilføres kroppen gennem kosten.

VITAMINER OG MINERALER

Både vitaminer og mineraler skal tilføres med kosten, de er essentielle. De spiller en væsentlig rolle i de stofskifteprocesser, der finder sted i kroppen, ofte i tæt samarbejde med enzymerne.

Vitaminerne er organiske stoffer, mens mineralerne er uorganiske.

Der findes 13 forskellige vitaminer, som traditionelt deles op i vandopløselige og fedtopløselige vitaminer.

Skip to content