RAS - det moderne dambrug

Der er en lang række miljøproblemer med havbrug. Et alternativ er RAS – Recirculating Aquaculture Systems.

Der er ingen fremtid i at fange industrifisk i Stillehavet ud for Chile for at lave dem til først fiskemel og siden foderpiller på vor side af Atlanterhavet. Hvor vi så opdrætter laks, og der efterfølgende skal transporteres videre tværs over kontinentet – til eksempelvis Kina og Japan.

 • Steen Ulnits – bogen Hav-mis-brug

Fordele og ulemper

RAS

 • Kan producere 4x så mange fisk med samme forurening som havbrug.
 • Bakterier og virus kan bekæmpes bæredygtigt med UV-bestråling eller ozon fordi det er et lukket system.
 • Man undgår udslip af opdrætsfisk til vandmiljøet og genetisk forurening af vilde fisk.
 • Udleder ikke organisk stof eller næringsstoffer til vandmiljøet, da vandet renses og recirkuleres.
 • Der kan produceres lokalt, så fisken ikke skal transporteres langt.
 • Minimalt vandforbrug.
 • Dyrt at købe land til dyrkning
 • Anlæggets etablering er dyrt
 • Høje driftomkostninger fordi det kræver meget energi til pumper da vandet konstant skal holdes aerobt.

Havbrug

Tilføj din værktøjstip tekst her
 • Giver økonomisk stort overskud
 • Ingen spildevandsrensning (gratis forurening)
 • Lave driftomkostninger.
 • Billig etableringsomkostninger
 • Pladsen i havet er indtil videre gratis.
 • Transport af fisk til forbrugerne er energikrævende fx. fra Norge til indien, Kina og Japan.
 • Ingen vandrensning og stor udledning af organisk stof.
 • Genetisk forurening af vildfisk pga. udslip.
 • højt forbrug af medicin
 • stort foderspil
Skip to content