Udførelse

ved søen

På KG

Lav en bundprøve, så dybt i søen som muligt vha. det tynde plastikrør + sediment fra anlægget.

Brug “køkkenspande” med låg, hvis i skal cykle med det.

to 250 mL koniske kolber (med to forskellige slags sediment) stilles mørkt. Tag de kolber som i forveje er beskidte.

To kolber står i lys, hvor der skal være iltsten, som kører i overfladen. (sættes de i bunden hvirvler det slammet op).

Stil bundsedimentet i ca. fem dage, og foretag fosformåling.

Eksperimenter

På KG:

Lab: Opstille glas og pumper (se billede).

Lab: Måle fosfat i de 4 glas. – lad opstilling stå i 5 dage. Og mål P i vandet igen.

Glas 1: slam fra Rindom Sø i en konisk kolbe som er pakket ind i stanniol.

Glas 2: Slam fra Rindom Sø i en konisk kolbe som er forsynet med en akvarieluftpumpe.

Glas 3: slam fra anlægget i en konisk kolbe som er pakket ind i stanniol.

Glas 4: Slam fra anlægget i en konisk kolbe som er forsynet med en akvarieluftpumpe

Materialer

Sedimentforsøg:

  • 2 koniske kolber 250 ml

  • luftpumper og luftsten

  • hvide køkkenspande med låg

  • rør til at tage sedimentprøver

Fosfor måles, når forsøget starter, og herefter står glassene i ca. 5 dage, hvorefter fosfor måles igen.

Lav billede/tegning af forsøgsopstillingen.

Materialer: langt plastikrør – evt. sat sammen. Spande til mudder. akvarier, koniske kolber og iltslanger på KG

 

Til at teste fosfat kan i bruge Hannah Fosfattester eller Viscolour ECO

Visocolour ECO

Resultater

Indskrives i fælles resultatark

Skip to content