Lungeøvelse

Formål

At undersøge lungernes forskellige lungerumfang:

respirationsluft (åndedrætsdybde),

inspiratorisk reserve,

expiratorisk reserve og

vitalkapacitet.

Totalkapacitet.

Læs teori om lunger.

Materialer

Vernier spirometer til måling af lungerumfang.

Teori

Den luftmængde, der passerer ud og ind i lungerne under hvert åndedræt, kaldes respirationsluften. Den udgør gennemsnitligt 0,5 liter hos voksne, men der kan være stor forskel fra person, til person. Inspiratorisk reserve er den luftmængde, man yderligere kan indtage ved maksimal indånding efter normal indånding. Expiratorisk reserve er den luftmængde, der ekstra kan udåndes efter normal udånding.

Vitalkapaciteten er den samlede mængde luft fra maksimal indånding til maksimal udånding: dvs: Inspiratiorisk reserveluft + åndingsluft + expiratorisk reserveluft.

Vitalkapaciteten kan nedsættes ved lungesygdom, sygdom eller rygning hvor det elastiske væv i lungerne er skadet. Astma kan også nedsætte det.

Selv efter maksimal udånding er der luft tilbage i lungerne, nemlig den såkaldte residualvolumen. Residualvolumen måler vi ikke i forsøget, men vi sætter den til 1 liter.

Residualluft + vitalkapacitet kaldes totalkapacitet og udgør 5-7 liter og det er den totale mængde luft lungen kan indeholde.

Fremgangsmåde:

Øvelsen er et demoforsøg og alle svarer på spørgsmålene under Databehandling herunder. 

1. Vi udvælger 2 personer af ca. samme højde og køn, evt. hvor den ene er ryger.

2. Vi begynder med at måle åndingsluften – værdierne noteres og der tages et gennemsnit.

3. Dernæst fylder forsøgspersonen lungerne helt op med luft og dernæst puster forsøgspersonen roligt så meget ud til den bliver blå i hovedet.

4. Ud fra grafen kan man udregne åndedrættet pr. minut. Det skal bruges til at udregne luftudskiftningen.

Databehandling

Sådan aflæser du på Y-aksen

Til venstre ses et eksempel.

Indtegn volumener som i en lyserøde graf herover og indsæt den i afleveringen.

Der er mange måder at tegne på figuren. Det letteste er at bruge tegnefunktionerne i powerpoint eller word.

Databehandling

I skal skrive en journal over øvelsen, hvor følgende spørgsmål skal besvares.

1. Indtegn elektronisk vitalkapacitet, åndingsvolumen, expiratorisk volumen og inspiratorisk volumen på de to udleverede grafer. Skriv antal liter på. Graferne vil blive lagt ud på OneNote. Det skal ligne den lyserøde figur her på siden.

2. Udfyld skemaet herover. (Husk at udregninger altid skal skrives og altid med enheder)

3. Normalt bruger vi ikke den fulde vitalkapacitet. I hvilke situationer tror du vi udnytter den ekstra kapacitet?

Der må afleveres i grupper

Skip to content