Udførelse ved søen

I får travlt, så det er vigtigt at I forbereder jer godt. I skal lave en vandløbsprofil med nitrat, fosfat, O2, temperatur igennem vandsøjlen. Sigtdybde måles.

0 sigtdybde

0,5 sigtdybde

1 sigtdybde

2x sigtdybde

Tæt ved bunden (når vandhenteren har nået bunden, så træk den ½ meter op og vent 10 sekunder på at udløse den. Så undgår I at få mudder i vandprøven.

Efterbehandling: (Hvis vejret er godt kan i måle fosfat, nitrat og ilt ved søen, ellers tager i tilbage på KG.

O2 måles på stedet med sensor.

Nitrat måles direkte med et NO3– testkit.

Fosfat måles med Hannah-sensor i lab. eller ved søen.

Der skal laves en graf over vandsøjlens værdier: Du kan hente en skabelon her.

Fosfattester

Nitrattester

Materialer

Labels til glas (malertape) . Skriv alle dybderne på glassene på forhånd.

Temperatur (felttermometer eller Vernier).

Secciskive til sigtdybde

Hannah fosfattester,

Elektronisk iltmåler, kobles til mobilen. download Graphical til mobilen.

vandhenter (billede),

tov til vandhenter,

Målebånd

blyant, papir, labels, prøveglas med blåt låg.

Stor balje til at samle det hele i båden.

Anker og årer til båden.

Redningsveste

Sæt mærkater på flaskerne på forhånd og pak alt i baljer inden vi tager afsted. Skriv “Vandgruppe” på jeres balje. Husk at i skal have det hele ud i en lille båd med 3-4! personer, så der er meget lidt plads!

(Der er meget forberedelse og meget at lave på dagen, men derefter har I ikke meget at lave ud over at rydde op).

Vi har flere forskellige vandhentere. 

Skip to content