Ferskvand

Vandets kredsløb

Vand er i konstant bevægelse på kloden. Vandets kredsløb skaber det abiotiske miljø, som er grundlaget for økologien i søer og vandløb. Det er simpelt. Solen opvarmer vandet i havet, som fordamper og bliver til skyer, som senere falder som regn og ender i vandløb, søer og til sidst i havet igen.

Vandet samles i bække og grøfter eller siver ned som grundvand. Grundvandet presses også op til overfladen nogen steder, og starter et vandløb. Det sker fx ved Tinnet Krat midt i Jylland, hvor Gudenåen opstår, og tæt ved udspringer også Skjern å.

Selv i et lille land som Danmark, er der stor forskel på nedbøren. Ringkøbing får fx dobbelt så meget vand som København.

Biologisk kalder man et vandløb en recipient og det betyder ”modtager”, og ordet afslører en forældet opfattelse af vandløbet som en kanal til at bortskaffe overskydende vand og spildevand og lede det væk fra markerne – ud i havet.

Skip to content