Økologi

Fotosyntese er en syntese (sammensætning) af CO2 og vand H2O til glukose C6H12O6. Energien til at spalte oxygen (O) og hydrogen (H) fra vandmolekylerne (H2O), får fotosyntesen fra solen.

Alle grønne planter laver fotosyntese, og vi kalder dem primærproducenter (Primær=først). De er det første led i fødekæden, og de producerer den energi andre organismer udnytter op igennem fødenettet (fødekæden).

Fotosyntesen sker i planternes grønkorn (kloroplaster), som indeholder det grønne farvestof klorofyl. Det er klorofyl, der indfanger energien i sollyset, og bruger det til at danne glukose.

Gennemgang af fotosyntesen på Restudy.

I fotosyntesen herover ser vi at der dannes glukose, C6H12O6. Derudover udskilles ilt som affaldsprodukt. Noget af ilten bruges igen af planten selv i respirationen.

Fotosyntesen drives af energi fra lyset, og planten har brug for CO2, som optages fra luften gennem spalteåbninger på bladenes underside. 

Hos vandplanter optages kuldioxid fra vandet i form af hydrogen-carbonat HCO3. Oxygen er et affaldsprodukt for planten og det afgives til luften. 

Vandet optages igennem rødderne sammen med gødning som nitrat og fosfat. Vandet og gødningen transporteres op igennem planten til bladene igennem vedkar.

Glukose

H2O og CO2 er uorganiske stoffer (indeholder ikke alle tre grundstoffer C, H og O) og de danner det organiske C6H12O6. Når vi også kalder olie og benzin for organiske stoffer, så er det netop fordi råolien stammer fra planter, som er opbygget af glukose i fotosyntesen – bare for meget lang tid siden!

Organisk stof: Består af grundstofferne C, H og O.

Uorganisk stof: Mangler mindst ét af grundstofferne C, H og O.

Planterne anvender glukosen til tre ting:

Til at dække deres eget energibehov

Planten bruger glukosen til sin egen respiration ligesom andre levende organismer. Respirationen sker i mitokondrierne i cellen, og det sker hele døgnet.

vækst

Planter består jo ikke udelukkende af glukose, for så ville de knække, så derfor kan planter omdanne det til protein, kulhydrat og fedt som planter er opbygget af.

Energilager

Planten oplagrer energi til frø i form af stivelse – fx korn, majs, kartofler osv.

Fotosyntesen er plantens måde at spise på

Fotosyntesen skaber glukose, som forbrændes i respirationen på samme måde som hos mennesket. Det betyder også at planten har behov for oxygen til sin respiration.

Når planten sender glukose ned til rødderne, er det som råstof til respirationen, for rødder kan jo ikke lave respirationen, men de har også brug for energi.

Om natten kan vi også måle at planten laver respiration, for her afgiver den CO2 og optager oxygen. Men det er ikke kun om dagen, for planten laver respiration HELE DØGNET, fordi cellerne skal have ATP for at leve. Hvis planterne ikke lavede respiration om dagen svarer det til at vi ikke lavede respiration mens vi spiste – så ville vi dø!

Anemoner udnytter deres lager af energi om foråret. Stivelsen er lagret i rødderne, og den energi bruger de til at spire tidligt om foråret så de kan udnytte sollyset inden træerne får blade og lukker for sollyset. Foto KØ

Skip to content