SRP - problemformulering

Hvilke fordele og ulemper er der mellem de forskellige former af bomuldsdyrkning?

 

 

Redegør for de miljømæssige problematikker ved konventionel bomuldsdyrkelse, og sammenlign dem med økologisk dyrket bomuld.

 

Beskriv de anvendte pesticider, og analyser deres påvirkning på økosystemerne. Inddrag den fysiologiske påvirkning på produktionsarbejdere i analysen.

 

3/4 af bomuldsproduktionen i verden er gmo. Beskriv teknikken bag gensplejsningen, og vurder effekterne på økosystemerne, idet du sammenstiller det med det tidligere beskrevne konventionelle og økologisk dyrkede bomuld.

 

Beskriv nye alternative biologiske kilder til tekstilproduktionen, som fx svampe og træfibre, og vurder, om de har potentiale til at erstatte de konventionelle produkter.

Skip to content