NV eksamen 2023

NV afslutter med en mundtlig prøve i biologi, fysik og kemi.
– Eksamen varer 20 minutter pr. elev.
– Der er ingen forberedelsestid!

Sådan foregår eksamen

Eleven fremlægger en selvvalgt øvelse i ca. fem minutter , som du har lavet i løbet af NV-forløbet.

 

Det vil være en god ide at fortælle om:

– øvelsens formål

– praktiske udførelse

– behandling af resultaterne

– teorien bag øvelsen

 

Apparatur og udstyr fra øvelsen vil stå i lokalet så du kan vise øvelsen.

– Efter dine fem minutter følger en uddybende samtale mellem elev og lærere. Samtalen tager udgangspunkt i afleveret journal og relevante dokumenter.
– Der kan komme spørgsmål indenfor alle tre fag og alle seks øvelser.

– Der vil være to lærere til stede ved eksamen.

 

Du får én karakter ud fra en helhedsvurdering.

Medbring:

– Udprintet relevant materiale (øvelsesvejledninger, rapporter, opgaver)
– Du kan medbringe egne noter fra timerne på computer eller udprintet.

Du må medbringe alt, men pas på du ikke drukner i papirer.

Pensum

Kemi

Fysik

Biologi

  1. ”Polære og upolære stoffer”

Tekster:
Læs om elektronegativitet, polære/upolære bindinger, polære/upolære molekyler på s. 67-73 i kopierne.

Øvelsesvejledningen til øvelsen. (ligger også i klassens dokumenter i Lectio)

Det forventes at du kan gøre rede for hvordan øvelsen forløb, samt forklare hvordan man afgør om molekyler er polære eller upolære.

  1. ”Vands specifikke fordampningsvarme”

Det forventes, at du kan gøre rede for, hvad fordampningsvarme er, og hvordan øvelsen ”vandets fordampningsvarme” forløb.

Du skal også kunne forklare, hvordan I kom frem til et resultat for vandets fordampningsvarme.

Apparaturet fra øvelsen vil være til rådighed. Du skal dog ikke lave øvelsen men blot fortælle om den.

  1. Vandløb”

Forklar udførelse og resultaterne fra vandløbsekskursionen. Giv en tolkning af resultaterne hvor du fx inddrager vandløbsgrafen og andre relevante figurer.

Medbring: Vandløbsrapporten og relevante figurer.

Pensum:

Fotosyntese

Vandløb

Målinger i et vandløb

Ekskursionsvejledning

Dyr og planter i vandløbet

Forurening i vandløbet

Vandløbets selvrensende effekt

2. ”Fedt i chips”

Tekster: Læs om ionforbindelser på s. 34-38 i de udleverede kopier. 

Læs om Molekyler på s. 53 og s. 56-60 i de udleverede kopier.

Øvelsesvejledningen til øvelsen. (ligger også i klassens dokumenter i Lectio)

Det forventes at du kan gøre rede for hvordan øvelsen forløb, samt forklare hvad ionforbindelser er og hvad molekyler er.

  1. ”Sukker i saft”

Det forventes, at du kan gøre rede for, hvordan øvelsen ”sukkerindhold i saft” forløb.

Du skal også kunne forklare, hvordan I kom frem til resultater for sukkerindholdet i de forskellige typer saft.

Apparaturet fra øvelsen vil være til rådighed. Du skal dog ikke lave øvelsen men blot fortælle om den.

  1. ”Blodsukker”

Forklar Blodsukkerøvelsen. Præsenter resultaterne, og forklar dem biologisk. Inddrag figuren med blodsukkerregulering og andre relevante figurer.

Medbring: Rapport. Figur over blodsukkerreguleringen.

Pensum:

Hvad er kulhydrat?

Regulering af blodsukker

Glukoseøvelsen

Diabetes

KØ, DJ, PA

Skip to content