Der findes 78 % dinitrogen (N2) i luften. Det kan ikke optages af planter direkte.

I rødderne på bælgplanter og kløver findes bakterier som kan binde (N2) og lave det om til gødning for planten. Planten fodrer bakterierne med sukker som betaling for gødningen.

Organisk stof er døde planter, blade, afføring og ting der kan rådne. Bakterier spiser det organiske stof, og det nitrogen som er bundet, bliver frigivet og omdannet til ammonium.

Både ammonium og nitrat fra marken er gødning. Traktoren spreder også gødning som indeholder ammonium og nitrat.

Bakterier i jorden omdanner ammonium til nitrat og får energi ud af det.

Nitrat er gødning til planterne på marken. Men skylles det med regnen ud i søen, så gøder det også algerne og det kan skabe iltsvind. Nitrat kan også sive ned til grundvandet.

På oversvømmede marker kan der blive iltsvind og så er der nogle specielle bakterier som omdanner nitrat til N2 og de fjerner på den måde gødningen.

Ammoniak fordamer fra gylle, og når det møder vand i en sky kan det omdannes til gødningsstoffet ammonium, så det kan regne med gødning. Den forurening forsøger man at undgå ved at sætte en hætte på gylletankene.

Skip to content