Hvad er forskellen på akustisk klassisk slagstøjsinstrument og et elektronisk klassisk slagstøjsinstrument?

- Har dette en betydning for lydoplevelsen

Til projektet er der givet mikrofon, køller, elektronisk marimba og lydanalyseprogram. Undersøgelsen blev lavet i form af en optagelse af lyd på den akustiske og elektroniske marimba. Der er blevet brugt samme køller til begge instrumenter for at få de mest pålidelige resultater med mindst mulige fejlkilder.

Disse lydklip blev optaget ind i et lydredigeringsprogram ”Adobe Audition”, og der er lavet frekvens og lydstyrke grafer gennem programmet.

Ved optagelse er der kørt en komplet C-skala af alle heltoner på marimbaen (dvs. fra C til C).

Resultaterne ser ud som følgende:

Elektronisk

Akustisk

Elektronisk C

Akustisk C

Elektronisk D

Akustisk D

Elektronisk E

Akustisk E

Elektronisk F

Akustisk F

Elektronisk G

Akustisk G

Elektronisk A

Akustisk A

Elektronisk B/H

Akustisk B/H

Elektronisk C

Akustisk C

Ud fra X aksen har vi frekvensen af lyden som er optaget. Det har været muligt at måle disse lyde grundet den gode RØDE mikrofon med høj frekvensmåling, som er givet til projektet.

Ud af Y-aksen ses dB (decibel) altså hvor høj denne lydstyrke er, men dette vil ikke være særlig relevant i vores analyse. Det er dog et rigtig godt tegn at de begge ikke har noget gain(kan indstilles i programmet) men vi har de præcise ”rå” data som vi har målt.

Akustisk

Elektronisk

Dataaflæsning - Elektronisk

Når vi kigger på de elektroniske data, kan vi tydeligt se forskel på disse målinger. De elektroniske målinger ser matte og relativ flade ud. Vi har ikke en stor variation, hvilket skaber en mere kunstig og ikke så ”naturlig” lyd. På størstedelen ses målinger, som rangerer fra 300-500 Hz. Disse tal er vi tilfredse med, men hvis de var højere, have det selvfølgelig været bedre.

Det kan skyldes at der ingen fysiske faktorer er i disse målinger. Der er kun disse marimba ”samples” som den elektroniske fungerer ud fra. Et ”sample” er et stykke lyd af fx en marimba (i dette tilfælde), med måske 50-100 forskellige slag som aktiveres alt efter hvordan den elektroniske marimba opfatter slaget på tangenten.

På nuværende tidspunkt vil dette sætte en begrænsning på den elektroniske marimba. Det ser dog RIGTIG godt ud i fremtiden for denne slags instrumenter. Der bliver hele tiden lavet nye og forbedrede samples, og med adgang til dem er det ikke urealistisk at man kan få de bedste lyde en marimba kan producere igennem samples. De praktiske fordele ved et instrument som dette, spiller også en enorm rolle for musikproducere og andre potentielle brugere af dette instrument.

Dataaflæsning - Akustisk

De akustiske målinger som ses til højre, har alle en meget større variation i målinger i modsætning til de elektroniske. Der ses målinger fra næsten 2000 Hz til omkring 20 Hz. Dette er en stor variation som har både fordele og ulemper. Der er flere fordele end ulemper.

Hvad der dog med sikkerhed kan tolkes herudfra, er de faktorer som spiller på et akustisk instrument. Kølleslaget på marimbaen giver en lyd, køllen i luften. Det betyder dog også at man får flere lyde fra selve marimbaen, som skaber den naturlige lyd, og ikke er begrænset til de 100 forskellige lyde der kan findes i et ”sample”.

For professionelle og musikproducere har den akustiske lidt forskellige muligheder. De professionelle vil altid foretrække en akustisk frem for en elektronisk. Der er så meget mere end bare at slå på disse tangenter. Der er rumklang, vinkel man slår, hvor hårdt man slår, hvordan man laver forskellige avancerede lyde med et sæt køller.
Til musikproduceren vil den akustiske være upraktisk at optage med lydprogrammet, og fysisk svær at håndtere.

Konklusion og resultat

Ud fra vores målte data og viden kan vi konkludere: Der er en betydelig forskel på et akustisk klassisk slagtøjsinstrument i forhold til et elektronisk klassisk slagtøjsintrument. Elektronisk klassisk slagtøjsintrument har ikke været på markedet længe, og udviklet nok til at det kan erstatte den akustiske. Alt efter hvordan instrumentet skal bruges, har begge deres fordele.

På nuværende tidspunkt vil jeg ud fra denne undersøgelse konkludere den akustiske marimba, som den bedste mulighed med den bedste lyd og musiske muligheder.

Når det er sagt, vil jeg også sige at den elektroniske vil få sin storhedstid. Med den konstante udvikling på disse ”samples” er der potentiale til at revolutionere den klassiske musikverden.

Skip to content